Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 november 2005

Fem predikningar till Alla Helgons dag - Första predikan: Över evangelietexten: När Jesus såg folkskarorna … (12)

Låt oss nu begrunda fortsättningen: Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet (Matt 5:7). Lägg märke till hur Sakaios med en enda mening omfattar dessa två saligprisningar: Hälften av vad jag äger, Herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon, skall jag betala igen det fyradubbelt (Luk 19:8). Du ser hur han hungrar efter rättfärdighet. För honom räcker det inte att ge tillbaka exakt vad han är skyldig. Han vill ge tillbaka fyradubbelt. Han är även barmhärtig, ty han vill ge hälften av vad han äger till de fattiga.
Jag tänker emellertid inte hålla inne med vad jag tänker. Min mun skall förkunna Herrens lov (Ps 145:21) – Herrens och inte ert. Åt hans namn ger jag äran och inte åt ert. Det är sant att Sakaios som får beröm i evangeliet (jfr 2 Kor 8:18) gav hälften vad han hade till de fattiga (Luk 19:8). Här kan jag se många som liknar Sakaios och som inte har behållit någonting av sin egendom. Vem kommer att skriva evangeliet om dem eller om dem, som likt Petrus med gott samvete kan säga till Herren: Vi har ju lämnat allt och följt dig (Matt 19:27). Men detta är redan upptecknat i det eviga evangeliet (Upp 14:6). Det är nedskrivet och förseglat i livets bok (Fil 4:2).
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Bröder, denna mening visar hur grym Adam var. Han verkar att först ha syndat mot kärleken till sin kvinna. Adam, vi vet att hon är ben av dina ben och kött av ditt kött (1 Mos 2:23), men du syndade genom hennes kärlek. Låt oss nu lite nu lite närmare betrakta hur mycket du älskar henne.
Herren kommer med ett svärd av eld för att bestraffa överträdelsen. Träd fram i hennes ställe och säg: ”Herre, min kvinna är svag och hon har blivit förförd. Det var mitt fel. Jag har syndat, må jag bestraffas.” Men det är inte så han talar: Kvinnan du gett mig, säger han, hon gav mig att äta av trädet, så jag åt (1 Mos 3:12). Vilken ondska! Du vägrade att bli bestraffad i hennes ställe, men du avvisade inte synden! Du har rört till allt. Du var farligt barmhärtig, när du borde ha varit sträng, och fruktansvärt grym, när du skulle ha varit barmhärtig. Du skulle ha vägrat att falla på grund av henne och spontant erbjudit dig att sona skulden i hennes ställe.
Bröder, det är så man skall göra. Rättfärdighet betyder att man aldrig syndar på grund av någon annan, och barmhärtighet innebär att man med lätt hjärta bär andras synder.
Saliga de som hungrar och törstar efter barmhärtighet, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet (Matt 5:6-7).