Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 november 2005

Adventspredikningar: Första predikan om adventstidens flerfaldiga innebörd (4)

Våra förfäder Adam och Eva, vårt släktes stamfäder, var olydiga och medbrottslingar. Ty ormen liksom djävulen, som betjänade sig av ormen, rådde dem att stjäla det som tillhörde Guds Son. Fadern som inte blundade för den oförrätt som blivit begången mot Sonen (Ords 12:16) - ty han älskade Sonen (Joh 5:20) - utkrävde genast sin hämnd (5 Mos .32:43) och han slog oss med sin tunga hand (Ps 32:4). Alla har vi syndat i Adam (Rom 3:23, 1 Kor 15:22), och i honom har vi alla blivit fördömda. Vad gör Sonen när han ser att Fadern träder upp till hans försvar och inte förlåter någon av sina skapade varelser? Jo, han säger: "För min skull förlorar Fadern sina skapade varelser. Först traktade ängeln efter min upphöjdhet och fann följeslagare, som satte sin tillit till honom. Men i sin nitälskan bestraffade Fadern honom och hans anhang genom att slå dem med en obotlig sjukdom (2 Mack 9:5) och grym tuktan (Jer 30:14). Människan ville beröva mig den kunskap som tillhör mig, och inte ens med henne hade han förbarmande (5 Mos 7:16, Hes 16:5). Inte ens henne kunde han förlåta. Skulle Gud bara bry sig om de goda (1 Kor 9:9)? Gud har skapat endast två ädla varelser, ängeln och människan, som var utrustade med förnuft och i stånd att uppnå salighet, och för min skull förlorade han många änglar och hela människosläktet. För att de skall veta att också jag älskar Fadern (Joh 14:31) skall han genom mig få tillbaka dem, som han ser ut att för min skull ha förlorat. Om denna storm har kommit för min skull, sade Jona, tag mig och kasta mig i havet (Jona 1:12). Alla avundas mig. Jag kommer och visar mig, så att alla som är avundsamma kan ta efter mig. En sådan tävlingsiver kommer att gagna dem. Jag vet emellertid att de fallna änglarna helt och fullt har hängivit sig åt ondskan och fördärvet (1 Kor 5:8) och att de inte syndade genom okunnighet eller svaghet. Eftersom de inte vill ångra sig är det oundvikligt att de går under. Faderns kärlek och Konungens ära kräver rättvisa (Ps 99:4)."