Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 december 2005

Adventspredikningar: Femte predikan om Kristi tillkomst under mellantiden och den trefaldiga förnyelsen (1)

I den föregående predikan sade vi att de som har försilvrade vingar (Ps 68:14) skall vila mellan Kristi båda tillkomster. Men vi har inte sagt var. Det finns nämligen en tredje tillkomst mellan de båda andra, där de som känner honom kan vila. Den första och den tredje tillkomsten är uppenbara men inte den andra. Vid den första var Kristus synlig på jorden och levde bland människor (Bar.3:38) och då såg man honom och hatade honom enligt hans egen utsaga (Joh 15:24). Och vid den sista tillkomsten skall allt kött se Herrens härlighet (Jes 40:5) och de skall se på honom som de har genomborrat (Joh 19:37). Men tillkomsten mellan dessa båda är fördold och bara de utvalda ser den i sig själva och deras själar räddas (1 Pet 3:20).
Vid sin första tillkomst kom Kristus i mänsklig svaghet (1 Joh 4:2), vid den andra kommer han med Andens styrka (Luk 1:17) och vid den sista kommer han i härlighet och majestät (Mark 8:38, Luk 9:26 f).

Genom makten kommer man nämligen till härligheten, ty härskarornas Herren är ärans konung (Ps 24:10) och på ett annat ställe säger profeten samma sak: ... för att få se din makt och ära (Ps 63:3). Denna andra tillkomst är den väg, på vilken man kommer från den första till den sista. Vid den första var Kristus vår återlösning (Rom 3:24), vid den sista kommer han att framträda som vårt liv (Kol 3:4) och vid ankomsten mellan de båda är han vår frid och tröst (2 Kor 1:5), eftersom vi vilar mellan de båda andra (Ps 68:14).