Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 december 2005

Adventspredikningar: Fjärde predikan över Herrens dubbla ankomst och de försilvrade vingarna (7)

Låt oss således försilvra våra vingar (Ps 67:14) och göra det genom att leva som Kristus och som martyrerna vilka har tvättat sina kläder i hans lidande (Upp 7:14). Låt oss så mycket vi kan likna honom som älskade fattigdomen så mycket, att han inte hade något ställe att vila sitt huvud (Luk.9:58), han som har jordens djup i sin hand (Ps 95:4). Vi kan läsa i evangeliet att det gick så långt att lärjungarna som följde honom och som var hungriga ryckte av ax, när de en dag vandrade genom några sädesfält (Luk 6:1). Liksom ett får som förs till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun (Apg 8:32).
Vi läser om honom som grät över Lasaros (Joh 11:35) och över staden (Luk 19:41) att han bad natten igenom (Luk 6:12), men aldrig att han skrattade eller skämtade. Hans hunger efter rättfärdigheten (Matt 5:6) var så stor, att han av sig själv krävde en stor gottgörelse för våra synder, även om han själv var utan. Därför törstade han på korset inte efter något annat än rättvisa. Han tvekade inte att dö för sina fiender och han bad för dem som korsfäste honom (Luk 23:34). Han som inte begick någon synd (1 Pet 2:22) lyssnade tålmodigt till falska anklagelser som man riktade mot honom, och för att försona syndarna underkastade han sig stort lidande.