Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 december 2005

Adventspredikningar: Fjärde predikan över Herrens dubbla ankomst och de försilvrade vingarna (5)

Våra dygder är inte verkliga dygder om de skiljer sig från den modell (som Kristus lämnade åt oss), och våra vingar har inget värde om de inte är försilvrade. Stor är förvisso fattigdomens vinge, ty med den flyger man snabbt till himmelriket (Matt 5:3). Ty för de andra dygderna som följer med fattigdomen gäller löftet för framtiden, medan himmelriket är mer givet än lovat med fattigdomen. Därför sägs i presens (om de fattiga) att dem tillhör himmelriket (Matt 5:3), medan det i samband med de andra dygderna sägs att människorna skall ärva och bli tröstade (Matt 5:4 5) etc.
Men nu kan vi iaktta vissa fattiga, som inte skulle ha varit så rädda och sorgsna, om de verkligen hade varit fattiga.
De skulle ha varit som kungar himmelens kungar. Det handlar om dem som vill vara fattiga, men bara under förutsättning att ingenting saknas dem. De älskar fattigdomen i den utsträckning de inte behöver umbära någonting.
Sedan finns det sådana som är saktmodiga, men bara så länge man inte säger eller gör något som inte behagar dem. Avståndet mellan dem och verkligt saktmod bevisas av minsta lilla motighet. Hur skulle ett sådant saktmod kunna ärva, då det dör innan det blir tid att ärva?


Jag ser andra som gråter (Matt 5:4). Men om deras tårar kommer från hjärtat skulle de inte så snart kunna skratta. När gagnlösa och lättsinniga ord flödar stridare än tårarna som föregår dem, tror jag inte att det handlar om de tårar som lovats tröst av Gud: de tar alltför lätt emot vilken tröst som helst.

Andra går strängt till rätta med andras synder, så att man skulle kunna tro att de hungrade och törstade efter rättfärdigheten (Matt 5:6), om de bara hade dömt sina egna synder på samma stränga sätt. Men tvåfaldig vikt är en styggelse för Herren (Ords 20:23). Ja, dessa människor upphetsar sig mot andra människor med en sådan fräckhet och våldsamhet, medan de har överseende med sig själva på ett sätt som är lika dumt som fåfängt.