Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 december 2005

Adventspredikningar: Femte predikan om Kristi tillkomst under mellantiden och den trefaldiga förnyelsen (2)

Men för att undvika att ge någon intryck av att ha hittat på det som vi säger om denna andra tillkomst, så låt oss lyssna till Kristus själv: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom (Joh 14: 23).
Vad betyder: om någon älskar mig, bevarar han mitt ord? Jag har läst någon annanstans: Den som är gudfruktig gör gott (Syrak 15:1). Men jag uppfattar att det sägs mer om den som älskar, nämligen att han bevarar Kristi ord.
Var skall man bevara dem? I hjärtat, enligt profetens ord: Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte skall synda mot dig (Ps 119:11). Men hur bevarar man dem i sitt hjärta? Räcker det med att komma ihåg dem? Om dem som bevarar dem på det sättet säger aposteln att kunskapen gör oss uppblåsta (1 Kor 8:1). Därtill kan glömskan lätt utplåna minnet.
Bevara därför Guds ord (Joh 8:51 f) på samma sätt som du bäst bevarar födan för din kropp. Ty ordet är det levande brödet (Joh 6:41) och andlig näring. Det jordiska brödet kan så länge det ligger på baktråget stjälas av en tjuv, ätas av råttor eller bli dåligt med tiden. Men har du väl ätit det, behöver du inte frukta något av detta. Bevara Guds ord så: ty saliga är de som tar vara på det (Luk 11:28). Det måste således på något vis upptagas i din själs inre, gå in i din känsla och ditt sätt att leva. Ät det väl, ty det kommer att bereda din själ njutning (Jfr Jes 55:2). Glöm inte att äta ditt bröd, ty din själ skall inte förtorka (Ps 102:5) utan mättas av riklig mat (Ps 62:6).