Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 december 2005

Adventspredikningar: Sjätte predikan om den trefaldiga tillkomsten och köttets uppståndelse (1)

Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga om den tid då ni besöktes (Luk 19:44) och inte heller om det som i er fick besök under denna tid. Ty denna tid är reserverad för själen och inte för kroppen, ty själen står över kroppen och därför skall ni naturligtvis först och främst tänka på den. Eftersom själen var först att falla skall den också först upprättas. Ja, själen som blivit fördärvad av synden, fick kroppen att underkastas fördärvet såsom ett straff. Om vi därför vill bli betraktade som Kristi lemmar (1 Kor 6:15), måste vi utan minsta tvekan följa vårt Huvud. Det innebär att vi först och främst måste tänka på själens förnyelse, ty det var för att bota själen som Kristus kom den första gången. Låt oss vänta med att bekymra oss för kroppen och uppskjuta det till den dag Kristus kommer för att förnya kroppen, vilket Aposteln påminner oss om med orden: Vi väntar den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet (Fil 3:20 21).

Vid den första tillkomsten utropade Johannes Döparen såsom en härold eller riktigare såsom hans härold: Där är Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Han talar inte om kroppsliga sjukdomar eller besvär, utan om synden som är en själens sjukdom och andens fördärv. Där är han som tar bort världens synd. Varifrån tar han bort den? Från handen, ögat, axlarna, kort sagt från köttet där den slagit rot på djupet.