Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 januari 2006

Julpredikningar: Andra predikan om den gudomliga maktens tre ”kombinationer”(5)

Ingen skapad varelse kan lösa upp detta enhetens band, ty denna världens härskare har inte någon makt över honom (Joh 14:30) och inte ens Johannes är värdig att lösa hans sandalremmar (Luk 3:6). Och ändå måste bandet på något sätt kunna lösas upp, för att det som blivit upplöst skall kunna bli förnyat. Vad är det för nytta med ett bröd som inte bryts, en skatt som förblir gömd (Matt 13.44) och vishet som inte uppenbaras (Syr 20:32)?
Med rätta grät Johannes över att det inte fanns någon som kunde öppna boken och bryta dess sigill (Upp 5:4-5). Hade den förblivit tillsluten, skulle ingen av oss ha kunnat få tillgång till den gudomliga visheten.

Guds lamm, du sanna mildhet, öppna boken. Visa juden dina händer och fötter som skall genomborras (Ps 22:17) för att uppenbara frälsningens skatt och den stora förlossningen (Ps 130:7). Ja, dela ditt bröd med dem som är hungriga (Jes 58:7). Endast du kan bryta det, ty du är den ende som kan hålla stånd och ge hållfasthet åt det som brutits sönder. Endast du har makt att i denna brödsbrytelse ge ditt liv för att ta det tillbaka när det behagar dig (Joh 10:17). Må detta tempel genom dig godhet (jfr 2:19) förstöras, dock icke fullständigt. Må kroppen skiljas från själen, men må Ordet bevara sin kropp ofördärvad (Ps 16:10) och ge själen full frihet för att ensam bland de döda handla fritt (Ps 88:6) och befria dem som är fängslade och som sitter i mörker och dödens skugga (Jes 42:7) ur deras fångenskap (1 Pet 3:19). Må denna heliga själ avhända sig sin obefläckade kropp och återta den på tredje dagen för att genom sin död göra döden om intet (jfr 2 Tim 1:10) så att människans liv kan återuppstå med honom som är uppstånden.

Så blev det, bröder, låt oss glädjas över att det blev så! Genom denna död är döden död, och vi har blivit pånyttfödda till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda (1 Pet 1:3).