Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 januari 2006

Qui Habitat, första predikan över vers 1: Den som bor under den Högstes beskärm (4)

Det finns således all anledning att säga: under beskydd av himmelens Gud, ty det finns inte någonting under himlen (1 Mos 1:9) som en människa som beskyddas av Herren behöver frukta. Den som bor under den Högstes beskärm, står under beskydd av himmelens Gud. Dessa ord leder sedan över till nästa vers: Han skall säga till Herren: Du är mitt stöd (Ps 91:1). Orden: står under beskydd av himmelens Gud förklarar den första delen av meningen: den som bor under den Högstes beskärm, eller snarare blir de tillfogade för att lära oss, att det är nödvändigt att inte bara söka Herrens beskärm för att göra det goda utan även för att befrias från det onda (Matt 6:13).
Men märk väl att det är sagt under hans beskydd och inte "inför honom". Ängeln jublar inför Gud: må jag få hans beskydd! Ängeln är salig i denna närvaro: må jag finna trygghet under detta beskydd!

Det talas om himmelens Gud. Gud finns förvisso överallt och ändå finns han i himlen på ett sådant sätt att han vid en jämförelse inte tycks finnas på jorden. Detta är anledningen till att vi ber: Fader vår, som är i himmelen (Matt 6:19).
Själen kan här tjäna som utgångspunkt. Även om den finns i hela kroppen, finns den ändå på ett överlägset och enastående sätt i huvudet, där alla sinnesorgan är lokaliserade. Ty för de andra kroppsdelarna räcker det med att den påverkar och rör vid ett enda sinnesorgan. Beträffande själens sätt att vara lokaliserad till huvudet ger den inte intryck av att finnas i de andra kroppsdelarna utan endast styra dem.
Om vi på samma sätt tänker på den närvaro som de lycksaliga änglarna förunnas, kan vi knappast föreställa oss att vi kan räkna med Guds beskydd och känna hans namn. Salig är den människa som kommit i åtnjutande av detta beskydd. Hon säger till Herren: Du är mitt stöd (Ps 91:2). - Men detta sparar vi till en annan predikan.