Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 januari 2006

Qui Habitat, tredje predikan över vers 3: Han skall rädda mig från jägarnas snara och från det outhärdliga talet (1)

Bröder, jag känner mig gripen av stor barmhärtighet mot mig själv och känner stor medkänsla med min själ (jfr Syr 30:24 Vulg) när jag hör psalmens ord: Han skall rädda mig från jägarnas snara. Men är vi djur? Ja, det är precis vad vi är. En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, hon är lik boskapen, som förgås (Ps 49 13). Det är sant att människorna är som djur, som vilsna får utan herde (Mat 9:36). Varför förhäver du dig, människa, (jfr Syr 10:9)? Varför skryter du med att vara lärd? Du har blivit ett djur och snaran är utlagd för att fånga dig (jfr Ps 124:7).
Men vilka är jägarna? De värsta, de mest gemena, listiga och grymma av alla jägare. De aktar sig för att blåsa i sina jakthorn av rädsla att bli hörda, men ur bakhåll skjuter de sina pilar mot oskyldiga djur (jfr Ps 64:5). De styr över denna mörkrets värld (Ef 6:12) och är så till den grad förslagna, listiga och präglade av djävulens ondska och bedrägeri, att den mest förslagna människa i jämförelse med dem liknar ett djur framför jägaren - givetvis med undantag av dem som med aposteln känner deras tankar (jfr 2 Kor 2:11) och som Guds visdom (jfr 1 Kor 1:21) har givit att göra de onda människornas list om intet.

Jag besvär er, Guds unga plantor (Ps 144:12) som ännu inte använt ert förstånd till att skilja mellan gott och ont, följ inte hjärtas omdöme och överge inte förståndet (Rom 14:5). Den listige jägaren missbrukar er inte så länge ni saknar erfarenhet. Ty han lägger ut väl synliga snaror för vilda och blodtörstiga djur som han är säker på att lätt kunna fånga - jag talar om denna världens människor. Men för er, som är som försiktiga hjortar, som kan döda ormar och som längtar efter levande vattenkällor (Ps 42:2) döljer han de mest subtila fällor och samlar de mest förslagna argument för att lyckas med sitt bedrägeri. Jag bönfaller er: ödmjuka er under er Herdes, Guds, starka hand (1 Pet 5:6) och följ deras råd som vet mer om denne jägares list. De har lärt sig av lång och varaktig vana liksom av många erfarenheter av både sig själva och andra.