Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 januari 2006

Qui Habitat, tredje predikan över vers 3: Han skall rädda mig från jägarnas snara och från det outhärdliga talet (2)

När vi nu har identifierat jägarna och djuren, måste vi utröna varav snaran består. Jag vill inte att svaret skall komma från mig eller förmedla något till er som inte är helt tillförlitligt. Aposteln får visa oss vad snaran är, ty han känner dessa jägares avsikter. Därför ber jag dig, salige Paulus, tala om för oss vad det är för en djävulens snara, som en trofasta själ är lycklig över att bli befriad ifrån? Han svarar: De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen (1Tim 6:9) och i djävulens snara.
Är således världens rikedom djävulens snara? Ack så få människor det finns som kan glädja sig åt att ha blivit befriade från denna snara! Och så många det däremot finns som beklagar sig över att vara alltför lite insnärjda i den och som gör allt de förmår för att bli mer intrasslade och fångade i den!

Ni, som har lämnat allt för att följa Människosonen (Matt 19:27) som inte hade något ställe att vila sitt huvud (Matt 8:20), jubla och säg: Det är han som har räddat mig från jägarnas snara. Förkunna Herrens lov av hela ert hjärta, av hela er själ och av hela er kraft (Mark 12:30). Tacka honom från djupet av ert hjärta med dessa ord: Ty han har befriat mig från jägarnas snara. Och lyssna till psalmversens fortsättning: och från det outhärdliga talet, för att förstå hur stor denna välgärning är och de gåvor som Gud har givit er (jfr 1 Kor 2: 12).

Människa, eller snarare, djur! Är du inte rädd för snaran? Frukta åtminstone släggan (jfr Jer 23:29)! Det tillfogas: Och från det outhärdliga talet. Vad är detta tal, inte det omättliga helvetets: Kom, kom, genomborra, slit sönder, döda snabbt och skynda dig att bära hem bytet (Jes 8:1 Vulg). Vad är ett outhärdligt tal om inte: Den ogudaktige må föras bort för att inte se Guds härlighet (jfr Jes 26:10). Det är samma ord som man hör jägarna ropa i jubel när de har tagit ett byte: "Döda det, döda det, sätt det på grillspettet, lägg det på brasan, lägg det i en gryta med kokande vatten."

Outhärdliga ord uttalade även det illvilliga huset, judarna: Bort med honom! Korsfäst honom (Joh 19:15). Ett förskräckligt, hårt och grymt tal! Deras tänder är sannerligen spjut och pilar, deras tungor är skarpa svärd (Ps 57:5).

Herre, du stod ut med alla dessa hårda ord. Varför? För att befria oss från dem. Må vi genom din godhet slippa att nu vederfaras det som du samtyckte till att stå ut med för vår skull.