Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 februari 2006

Qui Habitat, femte predikan över den första delen av vers 5: Såsom en sköld skall hans sanning omgiva mig (1)

Vaka, och be att ni inte må komma i frestelse (Matt 26:4). Ni vet vem som uttalade dessa ord, och ni vet också när de uttalades. Ja, det är Herrens ord, och han yttrade dem just när hans lidande skulle börja. Men märk väl, att det var han som skulle lida och inte hans lärjungar. Ändå ber han dem inte att de skall be för honom utan för sig själva. Med samma avsikt sade han till Petrus: Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder (Luk 22:31).

Om de behövde hysa en sådan fruktan under Herrens lidande, hur mycket fruktan skall vi hysa under vårt eget? Vaka, således och be att ni inte må komma i frestelse ty ni är omgivna av frestelser på alla håll. Det är därför ni kan läsa att människans liv på jorden är en frestelse (Job 7:1 Vulg). Om vårt liv är så fyllt av frestelser att det som helhet med rätta kan betecknas som frestelse, måste vi ständigt vara på vår vakt och be om att inte bli frestade. Därför ber vi i Herrens bön: Inled oss icke i frestelse (Matt 6:13).
Nu är du så till den grad omgiven av frestelser, att Herrens sanning omger dig såsom en sköld. Likaså måste du kämpa på alla fronter, och från alla håll får du hjälp. Härav framgår helt tydligt att det är en andlig sköld som omger oss. Det är sanningen som omger oss, ty sannfärdig är han som ger löften och som uppfyller dem. Gud är trofast och skall inte låta er frestas över förmåga, säger aposteln (1 Kor 10:13).