Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 februari 2006

Qui Habitat, fjärde predikan över vers 4: Med sina vingar skall han ge dig skugga, under hans fjädrar skall du hoppas (2)

Om det är denna föda du vill ha och om du vill bli betjänad av änglarna, inte utifrån högmod utan ödmjuket, lyssna då till det som är skrivet om Herren, nämligen hur han motstod djävulen som frestade honom och ville förmå honom att förvandla stenar till bröd, och hur han svarade: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4). När Herren hade övervunnit frestelserna och frestaren tagit till flykten kom änglar fram och betjänade honom (Matt 4: 11). Fly denna världens tröst och stå emot djävulens frestelser (Jak 4:7), om du vill bli betjänad av änglar. Din själ måste avstå från att söka tröst i allt annat, om du vill ha din glädje i att tänka på Gud (Ps 77:3). När du är hungrig, försöker frestaren få dig att springa efter bröd. Men lyssna i stället till honom som säger: Människan skall inte leva bara av bröd. Varför låter du dig dras åt så många håll av så olika önskningar - mat och dryck, hur du skall klä dig och var du skall sova - om du bara söker det som din kropp behöver? Allt detta finner du i Guds Ord som är det manna som har all smak och som sprider väldoft (Vish 16:20). Detta är den sanna och äkta vila som är mild och hälsosam, angenäm och helig.