Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 februari 2006

Qui Habitat, femte predikan över den första delen av vers 5: Såsom en sköld skall hans sanning omgiva mig (3)

Det är därför som hans sanning skall omge dig som en sköld. Du skall inte behöva frukta nattens fasor, inte pilen, som flyger om dagen, inte pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus (Ps 91:5-6). Här har vi de fyra frestelser som omger oss från alla håll och som gör att vi behöver Herrens sköld till höger och till vänster, framför oss och bakom oss.
Jag vill på förhand erinra er om att ingen människa kan leva på jorden utan att bli frestad. Och om en frestelse är övervunnen, kan man med all säkerhet vänta på nästa. Eller rättare sagt: inte med säkerhet utan med bävan. Vi kan be om att bli befriade från frestelser, men aldrig räkna med fullkomlig frihet och vila, så länge vi lever i denna dödens kropp (jfr Rom 7:24).

Med hänsyn till detta måste vi betrakta med vilken välvilja Guds godhet ordnar det för oss. Den tillåter vissa frestelser att ta oss i anspråk en längre tid för att vi skall skonas från risken att bli utsatta för de farligaste. Den befriar oss fort från vissa frestelser för att vi i skall kunna öva oss i strid med andra som bedöms vara nyttigare för oss.
Vi måste även vid en lämplig tidpunkt betrakta de fyra frestelser som räknas upp i psalmen. Jag tror att de, t. o. m. i den ordning de nämns, riktar sig till dem som omvänder sig, och att de utgör fyra typer till vilka alla frestelser kan återföras.