Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 februari 2006

Qui Habitat, sjätte predikan över slutet av vers 5 och vers 6 (6)

Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger på dagen, inte sammansvärjningen som anstiftas i mörkret, eller anfallet och demonen vid middagstid.

Men vad skall djävulen göra när han möter människor och ser att de på tusen sätt älskar det rätta och hatar det orätta (jfr Ps 45:8)? Givetvis döljer han det onda under ett sken av dygd? Han bemödar sig om att övertyga dem, som han vet älskar det goda, att göra något ont, åt vilket han ger ett sken av godhet, men inte så att det framstår som medelmåttigt utan som fullkomligt. Detta gör han för att den som älskar det goda snabbt skall ge sitt samtycke och sätta i gång loppet för den som lätt springer.

Demonen verkar inte bara om dagen, utan även vid middagstid (Ps 91:6).Var det inte den som Maria fruktade, när hon blev förskräckt vid ängelns första hälsning (Luk 1:29)? Var det inte den som aposteln tänkte på när han sade: Vad han har för avsikter vet vi ju (2 Kor 2:11)? Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel (2 Kor 11:14). Och var det inte den som lärjungarna fruktade, när de såg Herren komma gående på sjön och skrek, då de trodde att det var en vålnad (Matt 14:25, Joh 6:19)? Lägg märke till ett lyckligt sammanträffande: enligt berättelsen (Matt 14:25) var det vid den fjärde nattväkten som de var vaksamma mot den fjärde frestelsen.

Men jag tror inte att det är nödvändigt att tala om någonting så självklart.
Endast sanningen upptäcker den förklädda falskheten.