Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (7)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Det är sant att det inte är så många som tycker att denna väg är bra. Men den är verkligen bra. Man behöver inte oroa sig för vart den leder. Nej, du behöver inte vara misstänksam mot vart den för dig. Fortsätt att tryggt följa den med så mycket större iver som vägens slut med säkerhet närmar sig. Du är mitt på vägsträckan och hur kommer du närmare målet? Skriften säger: Omvänd er. Himmelriket är nära (Matt 3:2).

Men du säger att himmelriket lider under våld, och somliga söker rycka till sig det med våld (Matt 11:12). Det finns ingen tillfartsväg för mig, där inte fienderna har ställt upp sig. Längs färdvägen finns jättar som flyger i luften, stoppar genomfarten och lurar på resande som befinner sig på vägen.

Ha förtröstan och var inte rädd för dem. De är stora och många, men tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida. På alla sidor skall de falla, och framdeles och för alltid skall de inte kunna skada dig. Det är för lite sagt, ty de kommer aldrig att kunna närma sig dig.


Det är sant att den gudlöse skall se det och harmas (Ps 112:10), men han kommer från sidan, ty Guds barmhärtighet är lika mycket din förtrupp som eftertrupp. Den vakar över dig när du går och när du kommer (Ps 121:8), som vi tidigare har sagt. Hur skulle annars en människa kunna undgå att förlora förståndet och att skakas av en outhärdlig skräck, när de fruktansvärt onda makterna anfaller?