Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (2)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Sanningens oövervinneliga beskydd är verkligen nödvändigt inte bara för den som ännu lever i sin kroppslighet, utan även för den som lämnar kroppen, ty de onda andarna ansätter nu på ett farligt sätt och senare reser de kolossala hinder. Det var så detta fientliga parti ville skada den salige och ärorike Martins själ. Det grymma vilddjur som visste att dess tid var kort (jfr Upp 12:12) ville i sin rasande och outtröttliga ondska närma sig detta helgon, i vars inre han inte ägde någonting. Ja, än mer, med skändlig oförvägenhet vågade han t.o.m. närma sig ärans konung (jfr Ps 24:7), vilket Jesus själv vittnar om: Nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig (Joh 14:30).

Salig är den människa som skyddas av sanningens sköld, stöter bort frestelsernas spjut och inte låter sig förgiftas. Hon blir inte förvirrad när hon i porten vänder sig till fienderna (jfr Ps 127:5) och säger: "Mördare, hos mig finner du ingenting".
Ja, salig är den människa som omges av sanningens sköld som skyddar hennes ingång och utgång (jfr Ps 121:8), hennes utträde från det jordiska livet och inträde i det tillkommande. Varken bakifrån eller framifrån behöver hon frukta att Fienden skall göra något ont. Förvisso kommer hon att ha stort behov av att kunna räkna med en beskyddare, en trofast vägledare och ett mäktigt stöd för att trotsa dessa skräckinjagande syner (5 Mos 4:34) på samma sätt som hon på jorden inte kunde undvara stöd och försvarare mot osynliga frestare