Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 februari 2006

Qui Habitat, sjunde predikan över vers 7 (4)

Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, det skall dock inte nalkas dig

Det stora helgonet Ignatius som var lärjunge till den lärjunge som Jesus älskade (Joh 19:26) blev martyr för oss, och hans värdefulla reliker har berikat vår fattigdom. I många av sina brev till en viss Maria hälsar han henne med ordet Christifera, "Kristusbärare" . En sällsynt värdig titel och ärorik benämning! Ty om vi härskar när vi tjänar honom, är detta inte mödosamt utan ärofullt.

Men måste inte den åsna som vi nyss talade om och som bar Herren (Matt 27:7) ha varit lite rädd att duka under på vägen (jfr Matt 15:32) under en sådan börda? Eller kunde man ha befarat att den skulle anfallas av vargar, överfallas av tjuvar, snava omkull eller råka ut för någon annan fara under en sådan försvarare?

Salig den som får bära Kristus på ett sådant sätt att han förs in av helgonens Helige (5 Mos 9:24) i den heliga staden (Matt 4:5)! Han har ingenting att frukta. Varken minsta olycka på vägen eller att bli avvisad vid porten. På Palmsöndagen beredde de troende människorna vägen för åsnan (Matt 21:8) och änglarna för den helige: Ty han har givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar, så att du inte stöter din fot mot någon sten (Ps 91:11).
Men låt oss inte föregripa detta utan följa Skriftens framställning