Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 april 2006

Qui Habitat, elfte predikan över vers 11 (6)

Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar

Vilka är nu de heliga änglarnas vägar? Säkert de som den ende Sonen (jfr Joh 1.18) tänkte på, när han sade: Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen (Joh 1:51). Deras vägar är uppstigande och nedstigande. De stiger upp på grund av vad de är, och de stiger ner eller snarare sänker sig deltagande på grund av oss. Dessa saliga andar stiger upp för att betrakta Gud och stiger ner av medlidande med dig, för att bevara dig på alla dina vägar. De stiger upp inför hans ansikte, och de stiger ner på tecken av honom, ty han har för din skull befallit sina änglar. När de stiger ner går de inte miste om att se hans härlighet, ty de ser alltid Faderns ansikte (Matt 18:10).