Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 april 2006

Qui Habitat, elfte predikan över vers 11 (7)

Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar

Jag förmodar att ni också vill höra något om Herrens vägar. Ni kanske tycker att jag hade mycket höga tankar om mig själv, när jag lovade att visa dem för er. Men man kan läsa att han själv skall lära oss sina vägar (Ps 25:9). Vem annars kan man lita på? Han lärde oss sina vägar, när han öppnade profetens mun för att få honom att säga: Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet (Ps 25:10). Det är så, d.v.s. i barmhärtighet och sanning som han kommer till varje enskild människa, liksom till alla människor tillsammans.
Men där man förlitar sig för mycket på Guds barmhärtighet och glömmer hans sanning, är han emellertid ännu inte närvarande. Men han finns inte heller där skräck råder, på grund av att man bara minns hans sanning och inte den tröst som hans barmhärtighet ger. Den som inte bejakar hans barmhärtighet där den verkligen är vandrar inte i sanningen, liksom barmhärtigheten inte kan vara sann utan sanningen. Där barmhärtighet och sanning möts skall rättfärdighet och frid kyssas (Ps 85:11), och han som tagit sin boning i freden (jfr Ps 76:3 Vulg) kan inte vara långt borta.
Vad har vi inte kunnat höra och lära oss av det som våra fäder berättat (Ps 74:3) om denna lyckliga förening mellan barmhärtighet och sanning! Profeten säger: Din nåd och din trofasthet har alltid bevarat mig (Ps 40:12). Och på ett annat ställe: Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning (Ps 26:3). Och Herren säger om sig själv: Min trofasthet och min nåd skall vara med honom (Ps 89:25).