Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 april 2006

Qui Habitat, elfte predikan över vers 11 (10)

Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar

Det är tydligt att även änglarnas vägar leder i samma riktning. När änglarna stiger upp för att betrakta Gud, söker de sanningen. När de önskar den mättas de av den, och när de mättas av den vill de ha mer av den. När de sedan stiger ner visar de oss barmhärtighet genom att bevara oss på våra vägar. Ty de är andar som har ett uppdrag och är utsända för att tjäna oss (Heb 1:14). De är våra tjänare och inte våra herrar. Däri liknar de den ende Sonen som inte kom för att bli tjänad, utan för att tjäna (Matt 20:28) och som levde bland sina lärjungar som en tjänare (Luk 22:27).
Änglarnas vägar leder dem till kärlekens salighet och lydnad. För oss innebär de att vi dels får Guds nåd och dels bevaras på våra vägar. Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar i all nöd och längtan. I annat fall skulle du riskera att springa på dödens vägar (jfr Jer 21:8), d.v.s. att utifrån trångmål hemfalla åt envishet eller utifrån lystnad åt förmätenhet. Då skulle det inte längre handla om människans vägar utan om demonernas.
Blir inte människor lätt envisa, när de låtsas tro eller tror att de verkligen behöver något? Oavsett vad du predikar, så kan jag vad jag kan och något mer kan jag inte. I mitt ställe skulle du tänka på ett ”annat sätt” säger en poet.
Hemfaller man inte åt förmätenhet genom att låta sig drivas av alltför våldsam åtrå?