Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 april 2006

Qui Habitat, nionde predikan övers vers 9 (9)

Ty du, Herre, är mitt hopp,du har gjort den Högste till din tillflykt

En människa som söker honom får med rätta svaret: Du har gjort den Högste till din tillflykt. Ty en människa som törstar efter Gud så mycket försöker inte att likt Petrus göra en hydda åt honom på ett jordiskt berg (jfr Matt 17:4), eller att likt Maria röra vid honom här nere på jorden (Jfr Joh 20:17). Nej, hon ropar: Skynda iväg, min vän, lik en gasell eller lik en ung hjort, upp på Bethels berg (HögaV 8:14). Hon har hört honom säga: Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag (Joh 14:28). Hon har hört honom säga: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min Fader (Joh 20:17). Eftersom hon inte längre är okunnig om himlens hemliga plan, ropar hon med aposteln: Även om vi kände Kristus enligt köttet, så gör vi det inte nu längre (2 Kor 5:16).

Bethels berg, säger hon, det vill säga ovan härskare och makter (Ef 1:21), ovan änglar och ärkeänglar, keruber och serafer, är det berg där Guds hus står (jfr Jes 2:2), vilket namnet Bethel betyder. Ja, det är på Faderns högra sida, där Fadern inte längre är större än Sonen (jfr Joh 14:28), det är på den Högstes högra sida som hon vill hålla fast honom, som är jämlik med den Högste. Bröder, det eviga livet består i att bekänna Fadern som sann Gud och honom som han har sänt (Joh 17:3), Jesus Kristus, inte mindre sann Gud med Fadern - en enda Gud, ovan allt och välsignad i evighet (Rom 9:5). Amen.