Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 maj 2006

Qui Habitat, elfte predikan över vers 11 (11)

Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar

Nu har Gud inte befallit sina änglar att de skall få dig att gå andra vägar, utan att de skall bevara dig på dina vägar och att på sina vägar leda dina till Herrens. Hur? undrar du. Det som ängeln gör endast utifrån kärlek och med renaste avsikt, skall du åtminstone göra utifrån din övertygelse om vad du verkligen behöver, nämligen att stiga ner och samtycka till att visa barmhärtighet mot din nästa (jfr Luk 10:37). När du med samma ängel upplyfter din längtan, vill du med hela din själs åtrå stiga upp till den högsta och eviga sanningen. Därför uppmanas vi att upplyfta våra hjärtan såväl som våra händer (Klagov 3:41) och varje dag får höra: Upplyft era hjärtan. Det är också därför som följande förebråelse riktas till oss i vår försummelse: Ni människors barn, hur länge skall ert hjärta vara slutet, hur länge skall ni älska fåfänglighet och fara efter lögn (Ps 4:3)?
Ett befriat och lätt hjärta upplyfter sig lättare för att söka och älska sanningen. Bli inte förvånad. De som vill bevara oss på våra vägar tillåter inte att vi tillsammans med dem beträder Herrens vägar, och inte ens att vi uppehåller oss där. Hur saliga och trygga är de inte när de vandrar (jfr Ps 128:1)! Ja, även när de håller sig till barmhärtighet och sanning, förblir de underordnade honom som personifierar sanning och barmhärtighet (jfr Ps 40:12).