Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 maj 2006

Qui Habitat, elfte predikan över vers 11 (12)

Ty han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar

Hur fulländat har Gud inte ordnat en nivå som passar var och en! Först och främst står han själv över allting, och det finns ingenting varken över eller under honom.
Sedan har han insatt sina änglar, inte överst men i trygghet, ty de uppehåller sig nära honom som är överst, och de får kraft från höjden (Luk 24:49).
Människorna är varken överst eller trygga, utan måste vara på sin vakt. De bor på en hållfast jord, och även om de är lågt placerade, befinner de sig inte längst ner. Det är därför som det är möjligt och nödvändigt för dem att vara på sin vakt.
Demonerna irrar omkring i ett tomrum där vindarna blåser. De är inte värdiga att stiga upp till himlen och anser det vara under sin värdighet att stiga ner på jorden.
Nu räcker det för i dag. Må Gud själv ge inge oss att tacka honom, ty från honom kommer all vår förmåga. Vi kan inte tänka ut någonting på egen hand som om det kom från oss själva (2 Kor 3:5). Det måste bli oss givet av honom som frikostigt ger åt alla (Jak 1:5), han som är över allting, Gud, välsignad i evighet (Rom 9:5).