Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (5)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

För att göra oss otacksamma mot världens skapare börjar han med att inge oss en överdriven oro för våra fysiska livsbetingelser. När Kristus själv var hungrig tillät han sig att föreslå honom: Befall att de här stenarna blir bröd (Matt 6:26), som om han som format oss (Rom 9:20) vore okunnig om varav vi är gjorda, eller som om han som föder himlens fåglar (Matt 6:26) inte brydde sig om oss människor.
Människan är verkligen otacksam mot Gud som skapat hela världen för hennes skull, när hon inte drar sig för att kasta sig till marken och tillbedja den onde för att få de ting hon åtrår. Denne säger: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig (Matt 4:9). Men du stackare, är det du som har gjort det? Hur kan du ge bort det, som Gud har skapat? Hur skulle man genom att tillbedja dig kunna hoppas att få det som Gud har skapat och som han råder över?

Vem du än är som har stigit upp på tempelmuren (Matt 4:5), tag dig till vara för frestarens ord: Kasta dig ner (Matt 4:6). Ja, tag dig till vara du som är väktare för Guds hus (Hes 3:17). Tag dig tillvara, du som har en upphöjd ställning i Kristi kyrka! Så otacksamt av dig, eller snarare vilken skymf mot barmhärtighetens stora mysterium (1 Tim 3:16), om du betraktar detta som en lönsam källa (1Tim 6:5). Så trolöst av dig mot honom som har instiftat detta sakrament genom sitt blod (jfr Heb 9:12), om du genom att utöva det söker din egen ära (jfr Joh 7:18) som ingenting är, och om du bara tänker på dina egna intressen och inte på Kristi sak (Fil 2:21).

Så ovärdigt du besvarar den ära som han värdigats bevisa dig, om du kastar dig till marken av intresse för det jordiska (Kol 3:2), och inte för det som är där ovan. Har inte han själv brukat sin ödmjukhet för att upphöja dig? Jo, han har anförtrott dig de himmelska sakramenten, och han har överlämnat åt dig en himmelsk makt som kanske är större, än den som han har givit åt himmelens andar. Var och en som kastar sig ut från dygdernas höjd och störtar ned från den i ett lidelsefullt sökande efter fåfäng ära skymfar förvisso dygdernas Herre, i stället för att tacka honom som bland oss fick stå ut med så mycket smälek för att prägla oss med helighetens sigill.