Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 maj 2006

Qui Habitat, trettonde predikan över vers 13 (4)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Man säger att basilisken har sitt gift i ögat. Det är det värsta och mest avskyvärda av alla djur. Vill du veta vad som är en giftig, ondskefull och förhäxande blick? Tänk på avunden. Ty, vad är avund, om inte ett ondskefullt sätt att se? Om basilisken inte hade funnits, skulle döden genom dess avund aldrig ha kommit in i världen (Vish 2:24). Ve, den stackars människa som inte förutsåg avundsjukan!
Låt oss övervinna även denna last medan vi lever här på jorden, om vi efter döden inte vill frukta en sådan ondskas dräng. Må ingen betrakta sin nästas ägodelar med avund, ty i den mån det står i deras makt inympar de sin dödande smitta. Sanningen själv vittnar om att den som hatar en människa är en mördare (1 Joh 3:15). Vad är då en människa som hatar en annan människas ägodelar? Förtjänar inte även hon att bli beskylld för mord? Sådana människor lever fortfarande och är redan skyldiga till sin död. Den eld som Herren Jesus kom för att kasta på jorden (Luk 12:49) brinner fortfarande, men den avundsjuke som har kvävt anden (jfr 1 Thess 5:19) är redan dömd.