Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 maj 2006

Qui Habitat, trettonde predikan över vers 13 (2)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Lyssna till de ännu tydligare skäl som själen har för att behöva bli buren av främmande händer, d.v.s. änglarnas händer: Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake (Ps 91:13). Vad kan människans fot göra i en sådan situation? Ja, vad återstår av människans hänförelse och längtan bland så skräckinjagande vidunder? Ty här handlar det om ondskans andekrafter vars benämningar passar dem väl. Jag tror inte att ni har glömt att det är om dem som det är sagt: Tusen skall falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida (Ps 91:7).
Men vem kan veta om de inte mellan sig fördelar olika ondskefulla handlingar och ondskans tjänster, så att deras olika benämningar motsvarar olika tjänster eller snarare otjänster. De kallas huggorm, basilisk, lejon och drake, utifrån det som är kännetecknande för det onda som de osynligt tillfogar: en genom sitt bett, en annan genom sin blick, en tredje genom sitt vrål och klösande, och en fjärde genom sin utandning.
Jag har läst att man bara kan driva ut djävulen ur ett visst slags demoner genom bön och fasta (Mark 9:28). Apostlarnas förebrående ord hade ingen verkan. Hur kan man låta bli att tänka på att det här handlade om den huggorm som en psalm betecknar som döv och säger att den täpper till öronen för att inte höra ormtjusarens röst (Ps 58:5). Vill du i trygghet efter din död gå på denna huggorm? Då skall du se upp var du nu går. Om du inte följer och tar efter den, behöver du inte frukta någonting i framtiden.