Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (4)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Guds välgärningar är fyra till antalet, och hur många är hans bud? Vi vet alla, att de är tio. Multiplicera dekalogen med fyra, och du får 40, den andliga fastetiden. Men gör din själ beredd för frestelser (Syr 2:1). Akta dig för ormens list och var på din vakt mot fiendens försåt (jfr Ef 6:11). Ty han anstränger sig att med fyra frestelser hindra den fyrfaldiga tacksägelse som Gud förväntar sig av dig.
Kristus frestades på alla sätt, så att aposteln helt sanningsenligt kan skriva: Han har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd (Heb 4:15). Kanske finns det någon som förvånat säger att han aldrig har läst någonting om en Herrens fjärde frestelse. Men det skulle han enligt min uppfattning inte säga, om han kom ihåg, att människans liv på jorden är frestelse (Job 7:1). Den som kommer ihåg det, tänker inte att Herren utsattes för endast tre frestelser: under sin fasta i öknen, därefter på tempelmuren och bergstoppen (Matt 4:3). Vid dessa tre tillfällen var frestelsen förvisso uppenbar. Men den upphörde inte förrän han dog på korset (jfr Fil 2:8). Den var visserligen fördold, men desto våldsammare. Detta motsäger inte vår parallell. De tre första välgärningarna som fullbordats känner vi väl till. De är solklara för oss. Däremot har vi ännu inte fått del av den som har med hoppet på det eviga livet att göra, och den är inte uppenbar för oss. Därför är det inte förvånande om motsvarande frestelse är mindre tydlig, ty dess orsak är dold. Men den är långvarigare och mäktigare beroende på att fienden utvecklar all sin ondskas förmåga mot vårt hopp.