Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 maj 2006

Qui Habitat, trettonde predikan över vers 13 (6)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Här uppstår inte bara ett milt tålamod som drakens utandning inte kan skada, utan även en själens storhet som lejonet inte kan skrämma med sitt vrål. Er fiende går omkring som ett rytande lejon ..., säger Petrus (1 Pet 5:8). Det stora lejonet av Juda stam (Upp 5:5) vare tack och lov. Ett annat lejon kan ryta men inte döda. Det må ryta bäst det vill, men Kristi får behöver inte fly.
Vilka hot, överdrifter och provokationer! Men vi är inga djur som kastar oss till marken bara för att någon ryter. De som har studerat detta fenomen säger att inget djur kan stå upprätt när lejonet ryter, inte ens de som försvarar sig med all aggressivitet. Ett sådant djur visar sig ofta vara starkare i strid, men kan inte uthärda vrålet.
Den människa är verkligen ett djur och saknar förstånd som är så räddhågad att hon ger upp för bara fruktan och känner sig besegrad av en framtida överdriven möda, så att hon faller till marken före striden, inte för ett spjut, utan för en trumpet.
Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel (Heb 12:4), säger oss denne modige stridsman som var förtrogen med detta lejons fåfänga rytande. Och en annan apostel manar oss: Stå emot djävulen, och han skall fly för er (Jak 4:7).