Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (3)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Men se nu upp. Vi har redan kommit till det tredje verket, nämligen återlösningen. Här finns inga ursäkter, ty mödan var stor. Den är fullständigt gratis, men bara för vår del. För hans del var den verkligen inte gratis. Du har blivit räddad för ingenting, men inte utifrån ingenting. Så hur kan ditt hjärta slumra? Sanningen att säga är det snarare dött. Det inte bara sover, om det inte besvarar en sådan välgärning och utgjuter sig i tacksägelse och lovsång (jfr Ps 26:7). Detta tredje verk visar oss helt tydligt, att verklig kärlek låg till grunden för de två första. Att dessa var lätta att utföra för Gud innebar inte att han inte ville handla annorlunda, utan att det inte var nödvändigt.
Gud har skapat dig, och han har gjort så mycket för dig, t.o.m. sig själv: Ordet blev människa och bodde bland oss (Joh 1:14). Vad återstår att göra för honom? Han har blivit ett kött med dig, och han skall göra dig till en ande med sig (1 Kor 6:16).
Må dessa fyra dimensioner av hans verk aldrig vara långt borta från ditt hjärta, minne eller kärlek. Tänk alltid på dem och gläd dig samtidigt år dem. Må de ge liv åt din själ och må deras flammor få din kärlek att brinna för honom som har gjort så mycket för att visa dig sin kärlek. Kom ihåg hans ord: Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud (Joh 14:15). Håll din skapares, välgörares, frälsares och belönares bud.