Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predika över vers 13 (8)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Betrakta hur basilisken gömmer sig för att liksom undvika att man skall förekomma dess blick. Det står ju skrivet, säger Djävulen, det står ju skrivet att han har befallit sina änglar och de skall lyfta dig på sina händer (Matt 4:6).
Men, du onde, vad är det som är skrivet? Han har befallit sina änglar. Och vad har han befallit dem? Märk väl att denna bedrägliga ande med tystnad förbigick det som skulle ha förintat hans list. Ja, vad har han befallit? Helt enkelt det som står i fortsättningen av psalmen: att bevara dig på alla dina vägar (Ps 91:11). Är detta fråga om avgrunder? Eller vad är det för en väg på vilken man kastar sig ned från tempelmuren? Nej, det är inte en väg utan ett fall. Och om det är en väg, är det din, du onde ande, och inte Kristi. För att fresta Huvudet förvrängde du förgäves de ord som syftar till att ge tröst åt Kroppen.
Förvisso behöver bara den människa änglarnas skydd som måste frukta att stöta sin fot mot någon sten (Ps 91:12). Den som ingenting har att frukta behöver det inte. Men varför förbigår du med tystnad, det som följer: Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake (Ps 91:13)? Denna liknelse angår dig. Den betyder att inte bara Huvudet utan hela Kroppen måste trampa på din ohyggliga ondska i odjurens skepnad.
Efter att Herren hade bringat fienden ur fattningen tre gånger använde sig denne inte längre av ormens list, utan av lejonets grymhet till smädelse, gissel, örfilar och döden, ja, döden på ett kors (Fil 2:8). Men det är uppenbart att även du som lejon har blivit trampad på av lejonet från Juda stam (Upp 5:5).
Men nu, när han är besviken över alla sina frestelser, framkallar han i all sin vrede en förföljelse mot oss, mina bröder, som det inte funnits maken till sedan världens början (jfr Matt 24:21) i syfte att genom våldsam vedermöda stänga himmelriket för dem som hoppas på det. Salig är den människa som är tillräckligt stark och modig att trampa på lejonet, ty hon lyckas att rycka till sig himmelriket med våld (jfr Matt 11:12).