Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (7)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Vad skall man säga om basilisken? Den är ohyggligare än allt annat. Bara genom sin blick kan den förgifta människan och döda henne. Om jag inte misstar mig så handlar detta om fåfängan. Det är sagt: Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er (Matt 6:1). Tag er med andra ord tillvara för basiliskens ögon. Man säger att basilisken skadar den som den inte har sett. Om du först ser den, kan den inte göra dig något ont. Man säger t.o.m. att den dör. Bröder, så är det. Fåfängan dödar dem som inte ser den, d.v.s. de blinda och försumliga som exponerar och utsätter sig för den, och inte betraktar, genomskådar, ifrågasätter den, och inser hur ytlig, skröplig, tom och futtig den är. En sådan inställning innebär att basilisken dör. Under sådana omständigheter dödar inte fåfängan, utan dödas. Den faller samman och blir till stoft. Den förvandlas till ingenting (jfr Ps 73:22).
Därför tycker jag att det är överflödigt att försöka ta reda på, varför det är fåfängan som skall förknippas med den frestelse, om vilken det är sagt: Om du är Guds Son, så kasta dig ner (Matt 4:6) Vad är dess syfte om inte att dra till sig beröm och låta sig bli sedd av basilisken?