Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (6)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Bröder, låt oss nu uppmärksamt överväga om inte denna första frestelse som under förevändning av kroppsliga behov oroar själen (jfr Ps 6:4), bör liknas vid en huggorm. Det handlar om ett ganska våldsbenäget djur som skadar genom sitt bett, och som tillsluter sina öron för att inte höra ormtjusaren (Ps 58:5). Vad gör i detta fall frestaren om inte att tillsluta och förhärda vårt hjärtas öron (jfr Ps 95:8) mot den tröst som tron ger? Men fienden drar det kortaste strået (jfr Ps 89:23), ty han lyckas inte göra honom döv som svarar: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4).
Lägg märke till hur den listiga draken väser och försöker bli övertygande i det andra förslaget: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig (Matt 4:9). Man säger att han gömmer sig i sanden och genom sin giftiga andning drar till sig fåglarna när de flyger i luften. Ja, vilket gift i orden: Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig! Men draken hade inte att göra med vilken fågel som helst, utan med den som hans andning inte rådde på.