Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 maj 2006

Qui Habitat, tolfte predikan över vers 12 (10)

De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten

På två händer bär änglarna enligt min uppfattning de människor som prövas så att de senare går igenom de faror som de fruktar mest utan att ens lägga märke till det. Efteråt blir de mycket förvånade, när de ser hur lätt det var att övervinna sådant som tidigare föreföll dem vara svårt.
Vill ni veta hur jag uppfattar dessa händer? Det handlar om två ting, nämligen å ena sidan kortvarig vedermöda och å andra sidan evig lön, två ting som uppenbaras för vårt hjärta eller som snarare tränger in i och trycks in i hjärtat, så att jag i djupet av min själ känner att mina kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig (2 Kor 4:17).
Vem kan betvivla att denna goda övertygelse kommer från de goda änglarna, då det däremot är säkert att de dåliga tankarna sänds av de onda änglarna (jfr Ps 78:49)? Bröder, ha ett nära förhållande till änglarna, var närvarande för dem genom att troget tänka på dem i innerlig bön, ty de finns alltid nära er för att skydda och trösta er.