Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 maj 2006

Qui Habitat, fjortonde predikan över vers 13 (9)

Över huggorm och basilisk skall du gå fram, du skall trampa på lejon och drake

Bröder, låt oss nu försiktigt och uppmärksamt trampa på huggormen och basilisken. Låt oss akta oss för alla bittra rötter (Heb 12:15). Må ingen av oss befinnas vara sarkastisk, rå, kolerisk, oresonlig eller upprorisk. Låt oss inte kasta oss nedåt, utan överskrida och genomskrida den dödliga framtidssynen på denna världens ära enligt Skriftens ord: Det är fåfängt, då man vill fånga fåglar, att breda ut nätet i hela flockens åsyn (Ords 1:17). Må vi trampa på lejonet och draken utan att skrämmas av den enes rytande eller bli förgiftade av den andres andning.
Det verkar som om vart och ett av dessa fyra vilddjur bevakar känslans fyra krafter. För vilken impuls lägger sig den mäktige draken i försåt? Enligt min uppfattning är det begäret, vilket som bekant är roten till allt ont (1 Tim 6:10) och som mer än allt annat ödelägger hjärtat. Det är därför frestaren säger, som om han gav ett gott råd: Allt detta skall jag ge dig (Matt 4:9).
Det är tydligt att lejonet ryter skräckinjagande endast vid rädslans port.
Huggormen bevakar ledans tröskel, ty den tror att den är den bästa öppningen för att bita. Det förklarar varför ormen inte kunde närma sig Herren Kristus, innan den såg att han var uthungrad.
Glädjen måste frukta basilisken, ty glädjen utgör den gynnsammaste öppningen för dess ögons giftiga blixtar, och fåfängan kan skada endast genom fåfäng glädje.