Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 maj 2006

Qui Habitat, tolfte predikan över vers 12 (4)

De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten

Han har givit sina änglar befallning. Vilken beundransvärd godhet och i sanning ömsint kärlek! Men vem har givit befallning, till vem och beträffande vem? Och vilken befallning? Bröder låt oss uppmärksamt gå igenom detta och vara måna om att i vårt minne bevara en så stor befallning.
Vem har alltså givit befallningen? Vem är änglarna underställda? Vems befallningar lyder de? Vems vilja rättar de sig efter? Han har givit sina änglar befallning, och dessa bär dig genast på sina händer (Ps 91:12). Det är således det högsta Majestätet som har givit befallning, och det är till sina änglar som han har gjort det. Ja, till dem som är upphöjda och saliga, som är förenade med och fästade vid honom i förtrolig vänskap, och som verkligen hör till hans husfolk (jfr Ef 2:19).
Det är för din skull som han har givit befallning. Och vem är du (jfr Joh 8:25)? Herre, vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du tar dig an honom (Ps 8:5). Som om människan i själva verket inte vore annat än murket trä (Job 13:28) och människors barn inte annat än maskar (Job 25:6)! Men vad tror du att han har befallit beträffande dig? Har han skrivit bedrövelser på din lott (Job 25:26)? Har han bett dem att visa sin makt mot ett löv som drivs av vinden eller att förfölja ett förtorkat strå? Skall de förgöra den gudlöse så att han inte skall se Guds härlighet (jfr Joh 11:40)?
Detta kommer han att befalla dem en dag, men han har inte gjort det nu. Dra dig inte bort från den Högstes beskärm (Ps 91:1), utan stanna kvar under det beskydd som himmelens Gud ger dig så att han aldrig skall behöva ge en sådan befallning beträffande dig.
När himmelens Gud bevarar en människa under sitt beskydd, ger han inte sina befallningar mot henne utan för henne. Och om han just nu inte ger några alls, är det till hennes förmån som han uppskjuter dem till senare för de utvaldas skull (jfr Matt 24:22). Till de tjänare som är beredda att omedelbart rensa bort ogräset som blivit sått bland vetet säger den underrättade husbonden: Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda (Matt 13:29). Men hur kan vetet klara sig så länge? Det är något som Gud gör nu, och det beror på den befallning han ger sina änglar för den innevarande tiden.