Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 maj 2006

Qui Habitat, tolfte predikan över vers 12 (5)

De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten

Det är därför han har givit sina änglar befallning att bevara dig. Vete bland ogräs (Matt 13: 24)! Säd bland agnar (Matt 3:12)! Liljor bland törnen (HögaV 2:2)! Bröder, tacka Gud, tacka honom! Han har anförtrott oss något dyrbart (2 Tim 1:14), nämligen frukten av hans kors och priset av hans blod (jfr Matt 27:6). Men han nöjer sig inte med en vakt som är så föga tillförlitlig och effektiv, så bräcklig och otillräcklig som vi. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare (Jes 62:6). Ty det som verkar vara murar eller pelare i muren (jfr Gal 2:9) har ett särskilt behov av dessa vakter.