Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 maj 2006

Qui Habitat, tolfte predikan över vers 12 (6)

De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten

Han givit sina änglar befallning att bevara dig på alla dina vägar. Vilken aktning, andakt och förtröstan dessa ord måste inge dig! Aktning för änglarnas närvaro, andakt på grund av deras välvilja och förtröstan på grund av deras skydd. Vandra försiktigt (Ef 5:15). Änglarna har fått order om att bistå dig på alla dina vägar. Visa vördnad för din ängel, oavsett vilken tillflyktsort eller vrå du har funnit. Vågar du göra något inför honom som du inte vågar göra inför mig?
Eller tvivlar du på ängelns närvaro på grund av att du inte ser honom? Och hur skulle det vara om du hörde honom, rörde vid honom eller luktade honom? Gör klart för dig att det verkligas närvaro inte endast beror på synen. Allt som finns är inte synligt, inte ens när det gäller materiella ting. Så mycket större anledning att sinnesorganen inte kan förnimma andliga ting som man måste söka på ett andligt sätt. Om du rådfrågar tron, bevisar den för dig att änglarnas närvaro inte är inbillning. Jag skäms inte över mina ord, ty tron ger bevis. Aposteln säger att den ger oss visshet om det vi inte kan se (Heb 11:1). Så är änglarna tillstädes, inte bara med dig, utan även för dig. De är tillstädes för att skydda dig och komma till din hjälp.
Hur skall du återgälda Gud för alla hans välgärningar mot dig (Ps 116:12)? Endast åt honom vare ära och härlighet (1 Tim 1:17). Varför bara åt honom? Därför att det är han som har befallit (jfr Ps 33:9) änglarna. Varje fullkomlig gåva kan inte komma från någon annan än honom (Jak 1:17).