Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 juli 2006

Guerric d Igny: Kyndelsmässodagen, I

Jag lyckönskar och välsignar dig,
du som är full av nåd,
för att ha fött den Barmhärtighet till världen,
som jag har blivit delaktig av
och berett det ljus ,
som jag har fått i mina händer.
Du var vaxet åt den låga,
som steg ner i ditt liv,
när du gav en obefläckad kropp
åt det rena Ordet.

Låt oss gå, mina bröder!
Se, ljuset brinner i Simeons händer.
Kom, tänd era ljus,
de bloss,
som Herren vill se i era händer.
Kom fram och tag emot ljuset,
inte för att bära brinnande facklor i era händer,
utan för att själva bli levande lågor,
som till gagn för er
och era medmänniskor
lyser upp ert inre
och gör er till ljus för världen.