Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 juli 2006

Guerric d Igny: Marie upptagning: IV

"Maria har valt den bästa delen".
Dessa ord blev sagda
om Martas syster,
men överförda på Maria, Herrens moder,
får de i dag en rikare och heligare innebörd.
Ty i dag har Maria valt den bästa delen
eller snarare
har den del,
som hon sedan länge valt,
blivit henne given,
för att hon alltid skall vara hos Herren
och glädja sig åt Guds Ord.

Ingenting hindrar oss
att på Herrens moder överföra
det som blev sagt om en annan Maria,
ty båda har inte bara samma namn,
utan även liknande sysslor.
Om den ena hyste Herren under sitt tak,
tog den andra emot honom i sitt livs brudkammare.
"Han som har skapat mig",
säger hon
"har vilat i mitt tält."
Den ena satt vid Herrens fötter
och lyssnade till hans ord;
den andra,
som hade omsorg om hans kroppsliga väl,
tog till sig alla hans ord
och gömde dem i sitt hjärta.