Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 augusti 2006

Om kärleken till Gud -11

Det kan vara av intresse att veta vilka de är som tröstas av att ha Gud i åtanke. Icke det gensträviga och upproriska släkte som fått höra: Ve er som är rika, ni har fått ut er tröst (Luk 6:24), men den människa som i sanning kan säga: Min själ vill icke låta trösta sig (Ps 77:3). Vi tror henne, om hon tillägger: Jag tänkte på Gud och blev glad (Ps 77:4). Det är rätt att de människor som är likgiltiga inför timliga ting finner tröst i de tillkommande och att de som föraktar övergående njutning tröstas av tanken på det eviga. Detta är i sanning det släkte som söker Herren och som inte söker sitt, utan Jakobs Guds ansikte (Ps 24:6). För dem som söker så och längtar efter Guds närvaro är tanken på honom nära och ljuv, men långt ifrån att vara mättade hungrar de allt mer efter den föda som stillar deras hunger. Och han som är vår verkliga föda försäkrar: Den som äter av mig kommer att hungra (Syr 24:29) Och den som får näring därav utbrister: När jag uppvaknar vill jag mätta mig av din åsyn (Ps 17:15).