Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 9

Dessa färska blommor och frukter och ängens skönhet, som sprider en ljuv doft, behagar även Fadern, som i Sonen förnyar allt, så att han säger: Se, av min son utgår doft, lik doften av en mark som Herren har välsignat (1 Mos 27:27). Han är full av sanning och av hans fullhet har vi alla fått del (Joh 1:16). Bruden, som står honom närmare än alla andra, plockar hans älsklingsblommor och äpplen (Höga V 7:13). Med dem renar hon sitt inre medvetande, och de sprider en ljuv doft i hjärtats säng, när brudgummen tar plats i den.
Om vi ofta vill ta emot Kristus som gäst (Ef 3:17), måste vårt hjärta alltid vittna om att vi är trofasta mot både hans döds barmhärtighet och hans uppståndelses kraft. Så sade David: En gång har Gud sagt det, ja, två gånger har jag hört det: makten finns hos Gud, och hos dig, Herre, finns barmhärtighet (Ps 62: 12-13). Vittnesbörden om dessa två sanningar har blivit trovärdiga, då Kristus, som dött för våra överträdelser och uppstått för att rättfärdiggöra oss, har uppstigit till himlen för att beskydda oss, sänt oss den Helige Ande för att trösta oss och återkommer för att fullborda vår frälsning. Han har uppenbarat sin barmhärtighet i sin död, sin makt i sin uppståndelse och båda samtidigt i allt övrigt som han verkat för vår frälsning.