Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 12

En trofast själ längtar efter Guds närvaro och vilar ljuvt vid tanken på honom. I väntan på att utan slöja få betrakta Herrens härlighet (2 Kor 3:18) berömmer den sig av korsets vanära. Det är så som Kristi brud och duva vilar under mellantiden och lugnt sover i hans hägnad. Hon minns att hon redan tagit emot översvallande ömhet, Herre Jesus, dvs oskuldens och renhetens försilvrade vingar och hoppas att bli än mer uppfylld av glädje genom att se ditt ansikte där fjädrarna skimrar av guld (Ps 68:14), när hon förs in i helgonens härlighet för att bli helt upplyst av vishetens ljus. Därför jublar hon redan av glädje och säger: Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra omfamnar mig (Höga V 2:6). Hans vänstra arm påminner om den ojämförliga kärlek som förmår att ge sitt liv för sina vänner, och den högra om det saliga skådande som hans vänner blivit lovade och glädjen över Majestätets närvaro. Med rätta representerar den högra armen det gudomliggörande skådandet, den oändliga lyckan över den gudomliga närvaron, vilket ömsint kommer till uttryck i psalmen: Ljuvlighet är i den högra handen evinnerligen (Ps 16:11). Den vänstra armen betecknar den kärlek som är och för alltid blir ihågkommen, och på vilken bruden vilar sig till dess det onda är förbi.