Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 15 forts

Men han som skapade mig genom ett enda ord behövde för att återskapa mig säga mer, göra under, utstå hårda plågor - inte bara hårda, utan ovärdiga.
Hur skall jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig (Ps 116:12)? När Gud i sitt första verk skapade mig gav han mig livet och i sitt andra verk gav han sig själv åt mig. Genom att ge sig själv, återgav han mig livet. Således är jag honom dubbelt skyldig. En första gång gav han mig livet, och en andra gång återgav han mig livet. Hur skall jag löna Gud i hans egenskap av Gud? Även om jag kunde ge mig själv tusen gånger, så vad är jag bredvid Gud?