Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 17 forts

I det dagliga livet försöker vi att med löften och belöning påverka dem som bjuder motstånd, men inte dem som spontant ger sitt samtycke. Finns det någon som betalar en människa för att hon skall göra det som hon längtar efter att göra? Ingen ger t. ex. pengar till en hungrig eller törstig människa för att så få henne att äta och dricka, och än mindre till en moder för att få henne att amma sitt lilla barn (Jes 49:15). Vem stimulerar en person med böner och belöning för att få henne att inhägna sin vingård, gräva runt sina träd eller bygga sig ett hus? Hur mycket mer söker inte den själ, som älskar Gud, honom själv som belöning för sin kärlek! Om den hoppas på någonting annat, älskar den inte Gud, utan det som den hoppas få.