Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 17

Vi ser nu vad denna kärlek ger oss. Men finns det ett samband mellan det som vi ser och verkligheten? Vi skall inte förtiga det som vi ser, även om vi inte ser det exakt som det är. När vi tidigare frågade, varför och hur vi skall älska Gud, sa jag att frågan om varför har en dubbel aspekt. Varför, dvs av vilken anledning skall vi älska Gud och vilka blir konsekvenserna av denna kärlek för vår del? Efter att ha talat om vad Gud förtjänar – inte på ett sätt värdigt honom, men efter min förmåga, återstår att säga något om den belöning som han ger till dem som älskar honom.
Vi älskar nämligen inte Gud utan att belönas, även om vi inte skall älska honom med tanke på belöning. Sann kärlek blir inte utan belöning, även om den inte kan förtjänas, eftersom den inte söker sitt (1 Kor 13:5). Den är en hjärtats rörelse och inte ett kontrakt. Kärleken kan inte köpas och köper ingenting enligt överenskommelse. Kärleken är spontan och får oss att handla spontant. Sann kärlek finner sin glädje i sig själv. Kärlekens belöning är det som älskas. Oavsett vad du älskar - men om du gör det med tanke på någonting annat, är det senare målet för din kärlek och inte det första som endast tjänar som medel. Paulus predikar inte Evangeliet för att livnära sig, men han livnär sig för att kunna predikan Evangeliet (1Kor 9:18), ty det som han älskar är inte mat utan Evangeliet. Sann kärlek söker inte belöning men förtjänar att belönas. Man stimulerar den som ännu inte verkligen älskar genom att utlova en belöning, och man är skyldig att belöna den som älskar och ger belöning åt den som är trogen i sin kärlek. Om någon älskar Gud söker han som enda belöning Gud som han älskar.