Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 18

Alla förnuftsbegåvade varelser har en naturlig förmåga att allt efter fallenhet och synsätt eftersträva det som ter sig bäst, utan att någonsin bli tillfredsställda, om just det saknas som är att föredra. Den som t.ex. har en vacker hustru betraktar en ännu vackrare kvinna med lättfärdig blick och passionerat hjärta; den som bär en dyrbar klädedräkt vill ha en ännu dyrbarare; den som är rik avundas den som är rikare. Man kan se hur den som är rik och har stora jordegendomar förvärvar mer och mer mark och så i gränslös girighet oupphörligt utökar sin egendom. Man kan se hur andra som bor i kungliga slott och stora palats dagligen lägger nya hus till de gamla (Jes 5:8) och nyckfullt bygger, river och bygger om (byter ut fyrkanter mot cirklar – Horatius, Epist I,I,100). Vad kan man säga om människor i hög ställning? Ser vi inte att de genom omättlig ärelystnad av all kraft försöker nå allt högre? Det finns inget slut på allt detta, ty det finns ingen särskild punkt som är den högsta eller bästa. Detta är inte ägnat att förvåna, ty det är omöjligt att vara lycklig i en ofullkomlig värld för den som endast är tillfreds med det högsta och fullkomliga. Därför är det dumt och dåraktigt att ständigt längta efter sådant som inte kan mätta eller minska aptiten.