Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 20

Men det är omöjligt, ty livet är kort, våra krafter svaga och antalet medtävlare stort. Vilken besvärlig väg och utmattande möda väntar inte dem som vill tillfredsställa alla sina behov! Aldrig uppfylls ens hälften av deras önskningar! Om de ändå kunde vara tillfreds med drömma om dessa ting och inte vilja ha dem! Det skulle de lätt kunna göra utan att slösa bort sina krafter i onödan, ty människans ande är mycket snabbare och mer skarpsynt än sinnesorganen, och dess uppgift är att i allt förekomma dem för att sinnet inte skall våga dröja vid det som anden bedömt som onödigt. Om detta handlar enligt min mening ordet: Pröva allt. Ta vara på det som är bra (1 Thess 5:21), vilket innebär att anden skall vara omtänksam och sinnena inte ge efter för sin längtan utan andens godkännande.
I annat fall kommer du aldrig att nå toppen av Herrens berg eller att gå in i hans tempel (Ps 24:3-4) Förgäves har du fått din själ, dvs en förståndsmässig själ, ty likt djuren låter du dig ledas av dina sinnen, medan ditt overksamma förstånd inte bjuder motstånd. De vars steg inte blir belysta av förnuftets ljus förlorar kursen. De föraktar apostelns råd och springer inte på ett sådant sätt att de kan få priset (1 Kor 9:24). Hur kan de nå honom, om de först vill ha allt annat? De förlorar kursen och går in i en labyrint som saknar utgång, när de först vill njuta av allt som är tillgängligt.