Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 21

Den rättfärdige beter sig inte så. Han hör de förebråelser som riktas mot dem som dröjer sig kvar på dessa villovägar (många följer den breda vägen som leder till döden), men han väljer kungsvägen och viker inte av vare sig åt höger eller vänster utan följer profetens ord: Den rättfärdiges stig är rak, du gör vägen jämn för honom (Jes 26:7). Han finner den goda och kortaste vägen och är klok nog att undvika onödiga och besvärliga omvägar. Han väljer att hålla sig till en enkel och förenklad regel: att inte önska allt som han ser, utan snarare att sälja vad han har och att ge åt de fattiga. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket (Matt 5:3).
Alla springer, men man måste skilja mellan löparna (1 Kor 9:24), ty Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet (Ps 1:6). Bättre det lilla den rättfärdige har än de gudlösas stora rikedom (Ps 37:16) eller som den vise säger och den enfaldige erfar: Den som älskar pengar har aldrig nog (Syr 5:9), men de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade (Matt 5:6). Rättfärdighet är en genuin, livskraftig och naturlig föda för anden som leds av förnuftet, och pengar stillar inte andens hunger mer än luft stillar kroppens. Skulle du inte betrakta en människa som galen om hon med uppblåsta kinder och öppen mun försöker insupa luft för att stilla sin hunger? Det är lika dåraktigt att tro att människans ande blir tillfredsställd av materiella ting. Vilket samband råder mellan kropp och ande? Kroppen får inte näring av andliga ting och anden lika lite av kroppsliga. Lova Herren min själ, han fyller mitt liv med allt gott (Ps 103: 1 o 5). Han fyller dig med sitt goda, han sporrar dig till det goda, han håller dig fast i det goda. Han förekommer dig, han stöder dig, han uppfyller dig. Han låter din längtan födas och han är din längtans mål.