Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 augusti 2006

Om kärleken till Gud - 24

Men vad gör du, om du kommer att sakna det som du verkligen behöver genom att dela med dig till din nästa? Vad, om inte att med förtröstan be till honom som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse (Jak1:5) och som öppnar sin hand och stillar allt levandes hunger (Ps 145:16). Ty man kan inte betvivla att Gud, som inte nekar att ge i överflöd åt de flesta människor, ger det nödvändiga till den som befinner sig i nöd. Han har själv sagt: Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också (Luk 12:31). Han lovar att ge det nödvändiga till den som avstår från överflöd av kärlek till sin nästa. Sök Guds rike och åkalla honom mot syndens tyranni, tag på dig ärbarhetens och måttfullhetens ok i stället för att lida under syndens herravälde i din dödliga kropp. Det är rätt att dela det som du har fått av naturen med den som är delaktig av samma natur.